w

Wschodnia część obwodnicy Lublina otwarta

Kierowcy zmierzający od strony Lubartowa i Białegostoku w kierunku Piask i dalej do Chełma lub Zamościa nie muszą już przejeżdżać przez Lublin. Otwarto wschodnią część obwodnicy miasta, pomiędzy położonym na przecięciu z DK19 węzłem Lublin Rudnik a funkcjonującym już wyjazdem z miasta w stronę Piask. Wartość całej inwestycji to ok. 3,3 mld zł, z czego dofinansowanie unijne to ok. 2,2 mld zł.

 

Ruch tranzytowy od Piask w stronę Warszawy będzie przebiegał tak jak dotychczas przez Lublin (aleje: Witosa, Tysiąclecia oraz Solidarności) i dalej poprzez nowo oddany łącznik do węzła Lublin Sławinek.

Niespełna 13-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S17 ułatwi także dojazd na lotnisko w Świdniku. Kierowcy jadąc od strony Piask, Łęcznej czy też Lubartowa będą mogli skorzystać z fragmentu obwodnicy by dotrzeć do węzła Lublin Zadębie i dalej przez drogę wojewódzką 822 do portu lotniczego. Wschodnia część obwodnicy odciąży także leżącą w ciągu DK82 ul. Turystyczną. Kierowcy jadąc od strony Łęcznej mogą na węźle Lublin Tatary wybrać jeden z dwóch nowych wariantów dojazdu do centrum. Skręcić w prawo na obwodnicę i poprzez węzeł Lublin Rudnik wjechać do miasta lub skręcić w lewo a na węźle Lublin Zadębie zjechać w ul. Mełgiewską. Apelujemy do kierowców o baczne obserwowanie znaków i rozważną jazdę. Na wjeździe do Lublina przebudowaną DK19 trwają jeszcze prace porządkowe.

Oddany do użytkowania odcinek drogi jest czwartym z pięciu na jakie podzielono budowę drogi ekspresowej S17 Kurów ? Lublin ? Piaski. Kierowcy jeszcze do niedawna korzystali z dwóch skrajnych odcinków. Końcowego, od Lublina w kierunku Piask wraz z dostosowaną do parametrów drogi ekspresowej obwodnicą Piask oraz początkowego od węzła Kurów Zachód do węzła Jastków (o łącznej długości 36,4 km). 25 września br. oddano do użytku odcinek pomiędzy węzłami Jastków i Lublin Sławinek (7,7 km długości) wraz z łącznikiem (2 km) prowadzącym do granic Lublina i przedłużenia al. Solidarności. Dziś oddana została wschodnia część obwodnicy Lublina (długość 12,8 km). Na przełomie października i listopada oddany zostanie północny fragment obwodnicy pomiędzy węzłami Lublin Sławinek i Lublin Rudnik (10,2 km) co pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy, a kierowcy będą mieli do dyspozycji już całą, blisko 70-kilometrową trasę szybkiego ruchu.

Odcinek Lublin Rudnik – Lublin Felin

Umowę na realizację odcinka pomiędzy węzłami Lublin Rudnik i Lublin Felin podpisano 6 grudnia 2011 roku. Wartość inwestycji wyniosła ok. 829,4 mln zł (przygotowanie projektu, odszkodowania za nieruchomości, budowa, nadzór). W ramach inwestycji zbudowano 12,8 km drogi ekspresowej oraz ponad 21 km dróg serwisowych dla obsługi ruchu lokalnego. Powstały trzy węzły drogowe oraz wiele obiektów inżynieryjnych z najbardziej okazałym, estakadą o długości blisko 1000 metrów przecinającą dolinę Bystrzycy Jakubowickiej. Taki obiekt inżynieryjny, zdecydowanie droższy od tradycyjnego nasypu i krótszego mostu nad Bystrzycą powstał za sprawą dbałości o położony w sąsiedztwie obszar natura 2000. Estakada posiada system szczelnej kanalizacji odprowadzający wody opadowe do specjalnego zbiornika skąd są przepompowywane do kanalizacji.

Budowa drogi ekspresowej S17 Kurów ? Lublin ? Piaski współfinansowana jest ze przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość całej inwestycji to ok. 3,3 mld zł, z czego dofinansowanie unijne to ok. 2,2 mld zł.

Źródło: GDDKiA, QBusiness.pl

Avatar photo

Napisane przez Wojciech Krzemiński

Jestem dziennikarzem motoryzacyjnym i przedsiębiorcą. Od 2012 roku prowadzę NaMasce.pl. Tworzę dla Was materiały o tematyce samochodowej i motocyklowej, ale też zaglądam do światów technologii, fotografii i biznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Volvo zwiększy produkcję

„Nieodpowiedzialna” reklama BMW