w , ,

Różnice pomiędzy OC i AC

Dwa najpopularniejsze ubezpieczenia komunikacyjne to OC i AC. Według danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego liczba aktywnych polis OC wynosiła na koniec 2018 roku 24,6 mln sztuk. Natomiast liczba polis AC była około 4 razy mniejsza. Czym te polisy się różnią i co warto o nich wiedzieć?

OC i AC

Podstawowa różnica pomiędzy wymienionymi ubezpieczeniami tkwi w tym, że z OC likwidowane są szkody, które ubezpieczony wyrządził innym uczestnikom ruchu drogowego, natomiast z AC szkody w pojeździe ubezpieczonego. Dodajmy również, że OC jest obowiązkowe ? konieczność zawarcia umowy przez posiadacza pojazdu mechanicznego wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Natomiast AC jest dobrowolne. Oto inne ważne różnice pomiędzy tymi ubezpieczeniami:

  • Zakres ? w przypadku OC wynika on z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe musi zapewnić taki sam, czyli bez względu na to, z jakim TU posiadacz pojazdu zawrze umowę, w każdym przypadku będzie mu przysługiwać taka sama ochrona ubezpieczeniowa. Natomiast w autocasco jest ona uzależniona od treści umowy z zakładem ubezpieczeniowym ? zakres ochrony może być w każdym przypadku inny.
  • Suma ubezpieczenia ? w przypadku OC mówimy o sumach gwarancyjnych, które również są wskazane w ustawie. Od 31.12.2018 wynoszą 5,21 mln euro dla szkód osobowych i 1,05 mln euro dla szkód majątkowych. Są to sumy obowiązujące dla danego zdarzenia, a nie dla jednego poszkodowanego. W przypadku AC suma ubezpieczenia jest uzależniona od wartości pojazdu. Poszkodowany nie może otrzymać odszkodowania wyższego niż obecna wartość pojazdu, chyba że skorzystał z ubezpieczenia ze stałą sumą gwarancyjną ? wtedy TU przy wypłacaniu odszkodowania weźmie pod uwagę wycenę pojazdu z dnia zawarcia umowy.
  • Dostępność ? ubezpieczenie OC musi obowiązkowo zakupić każdy posiadacz pojazdu mechanicznego, a zakład ubezpieczeń nie może odmówić zainteresowanemu zawarcia umowy OC. Oczywiście jeśli klient ma złą historię ubezpieczenia, to prawdopodobnie TU zaproponuje na tyle wysoką składkę na OC, że po prostu posiadacz pojazdu zrezygnuje z oferty. Natomiast w przypadku AC zakłady ubezpieczeń określają, jakie pojazdy mogą ubezpieczyć. Najczęściej zakup AC będzie możliwy, jeśli pojazd ma nie więcej niż 12 czy 15 lat, ale to już zależy od zasad, jakie obowiązują w danym TU.
  • Metoda naprawy szkody ? w przypadku ubezpieczenia OC poszkodowany może wybrać, czy szkoda zostanie zlikwidowana metodą kosztorysową, czy warsztatową. Jeśli jednak szkoda będzie likwidowana z AC, to dostępność metody warsztatowej jest uzależniona od tego, czy ubezpieczony wybrał droższy wariant ubezpieczenia.
  • Zmiana posiadacza pojazdu ? w przypadku sprzedaży samochodu jego nowy posiadacz otrzymuje od zbywcy ubezpieczenie OC, z którego może korzystać do końca ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie nie przedłuży się automatycznie ? wygaśnie wraz z końcem umowy. Natomiast ubezpieczenia nieobowiązkowe nie przechodzą na nowego posiadacza ? nabywca może zapytać o taką możliwość w zakładzie ubezpieczeń sprzedającego. Najczęściej jednak umowa wygaśnie w dniu przeniesienia praw własności do pojazdu.

OC i AC a odszkodowania

Według danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w 2018 roku towarzystwa ubezpieczeniowe wypłaciły z ubezpieczeń OC i AC 10,5 mld złotych odszkodowań, z czego 6,2 mld to odszkodowania z OC, a 4,3 mld z AC. W obu przypadkach mamy do czynienia ze wzrostem w stosunku do poprzedniego roku. O ile różnica w liczbie polis jest zdecydowana, o tyle już w przypadku wypłaconych odszkodowań nie jest tak duża.

Warto pamiętać, że odszkodowanie z jednego z tych ubezpieczeń może być z pewnych powodów zaniżone. W przypadku wątpliwości odnośnie do kwoty odszkodowania warto skorzystać z usług firm, które zajmują się ich uzyskiwaniem od zakładów ubezpieczeń. Przykładem takiej firmy jest Fundusz Odszkodowań.

Avatar photo

Napisane przez Wojciech Krzemiński

Jestem dziennikarzem motoryzacyjnym i przedsiębiorcą. Od 2012 roku prowadzę NaMasce.pl. Tworzę dla Was materiały o tematyce samochodowej i motocyklowej, ale też zaglądam do światów technologii, fotografii i biznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szybka jazda poboczem – karma 150 km dalej… (Video)

Lamborghini Urus Novitec