Przetarg na budowę S5 w rejonie Bydgoszczy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy ogłosiła postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawców na budowę drogi ekspresowej S5 na odcinkach: Nowe Marzy – Dworzysko ( 23,3 km ); Dworzysko – Aleksandrowo ( 22,4 km ) oraz Jaroszewo – gr. województwa ( 25,1 km ).

 

Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego oznacza, że w pierwszym etapie będą składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Ogloszenie przetargu na pozostałe odcinki drogi ekspresowej S5 planowane jest do 15 października bieżącego roku. Droga krajowa nr 5 biegnąca z południa w kierunku północnym spina cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju.

 

Budowa drogi ekspresowej S-5 będzie miała wpływ na poprawę bezpieczeństwa oraz redukcję liczby wypadków. Odciąży też w znacznym stopniu miejscowości poprzez przejęcie przez S-5 ruchu tranzytowego.

 

Dla kierowców przejazd przez projektowaną drogę ekspresową będzie korzystny ze względu na podniesienie komfortu jazdy oraz skrócenie czasu podróżowania. Inwestycja również ma na celu zwiększenie zewnętrznej dostępności transportowej oraz wewnętrznej spójności i konkurencyjności regionu.

 

Źródło: GDDKiA, QBusiness.pl

Leave A Reply