w

Jakie wyzwania stoją przed branżą Automotive w Polsce?

Jak pokazują wyniki raportu ?Trendy HR w sektorze Automotive?, 57% respondentów odczuwa spowolnienie gospodarcze. Firmy, które zauważają pogorszenie, oceniają obecną koniunkturę jako słabą oraz niestabilną. Wśród ankietowanych była duża grupa przedsiębiorców, którzy określili aktualne warunki do prowadzenia biznesu w Polsce jako dobre.

 

Wyzwania stojące przed branżą
Głównymi wyzwaniami związanymi ze współczesnym rynkiem pracy, z którymi obecnie zmagają się firmy z branży Automotive okazały się być przede wszystkim rosnące oczekiwania klientów (64%), a następnie problem w pozyskaniu kandydatów o odpowiednich umiejętnościach i doświadczeniu (39%). Utrzymujące się spowolnienie gospodarcze wymusza na firmach bardzo ostrożne podejście do kwestii efektywności i inwestycji. Jako stojące przed firmami wyzwania wewnętrzne, respondenci najczęściej wskazywali na poszukiwanie oszczędności kosztowych (73%) oraz nacisk kładziony na zwiększenie efektywności (61%). Istotnymi wyzwaniami wewnętrznymi okazują się być również kwalifikacje pracowników (33%) i ograniczenia dotyczące stałego zatrudnienia (24%).

 

? Utrzymujące się trudna sytuacja gospodarcza wpływa na kondycję przedsiębiorstw działających w Polsce, dotyczy to również branży Automotive. Aby zwiększyć swoją efektywność i kontrolować koszty, firmy z tego sektora decydują się na wdrażanie elastycznych form zatrudnienia. Zapewnia to przedsiębiorstwom możliwość dostosowanie zatrudnienia do aktualnych potrzeb firm, której potrzebują w sytuacji, braku pewności, jak będą wyglądały najbliższe miesiące. Z badania wynika, że praca tymczasowa, z której najczęściej korzystają firmy, to rozwiązanie, którego skuteczność i przełożenie na biznes jest dobrze oceniana przez pracodawców ? komentuje Tomasz Walenczak, Dyrektor Manpower.

 

Outsourcing funkcji i elastyczne formy zatrudnienia
Chcąc sprostać coraz większym wyzwaniom na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, przedsiębiorcy wdrażają coraz bardziej innowacyjne usługi. Przykładem jest outsourcing funkcji dodatkowych, stosowany przez dwie na trzy przebadane firmy sektora Automotive, spośród których większość (70%) stosuje outsourcing funkcji dodatkowych (np. sprzątanie, recepcja, ochrona) a co druga firma (52%) stosuje outsourcing wybranych funkcji HR.

 

Większość badanych firm (76%), korzysta z elastycznych form zatrudnienia. Najbardziej popularnym rozwiązaniem w tym obszarze jest praca tymczasowa, którą wdrożyły trzy na cztery badane firmy (76%). W dalszej kolejności przedsiębiorcy stosują umowy cywilno-prawne (56%) i korzystają z usługi zatrudnienia zewnętrznego (52%). Większość badanych (58%) uważa elastyczne formy zatrudnienia i ich przełożenie na biznes za bardzo skuteczne rozwiązanie.

 

Plany rekrutacyjne firm i związane z nimi wyzwania
Prawie siedmiu na dziesięciu pracodawców (w sumie 67%) zamierza zwiększyć zatrudnienie całkowite w najbliższych kwartałach lub też w dalszej perspektywie. W tym prawie jedna czwarta firm (24%) zwiększyła zatrudnienie już w I kwartale tego roku. Wprowadzenie redukcji w ciągu najbliższych miesięcy zadeklarował jeden na dziesięciu przedsiębiorców (9%).

 

? Przez branżę Automotive przeszła w ubiegłym roku wielka fala redukcji. Sytuacja nie jest jeszcze stabilna, ale firmy powoli uzupełniają braki kadrowe. Według naszych obserwacji realne zatrudnienie rośnie głównie wśród poddostawców działających w sektorze Automotive, ? komentuje wyniki badania Tomasz Walenczak, Dyrektor Manpower i dodaje, Automotive to branża, na którą wpływ mają również układy polityczne. W obliczu widma zamykania fabryk na Zachodzie Europy, rządy coraz częściej podejmują działania. W efekcie, zatrudnienie w polskich oddziałach zachodnich koncernów jest redukowane, a produkcja przenoszona do krajów macierzystych. Z drugiej strony należy pamiętać, że dla firm ważny jest zysk i dlatego decydują się na przenoszenie oddziałów do krajów, w których koszty produkcji są niższe a jakość wysoka. I dlatego producenci komponentów, wciąż przenoszą produkcję do Polski ? wyjaśnia Tomasz Walenczak.

 

Pozyskanie odpowiednich pracowników stanowi wyzwanie dla pracodawców z branży Automotive. Ponad połowa z nich ma trudności z pozyskaniem kandydatów na istotne dla działalności firmy stanowiska (55%). Podstawową przyczyną tego stanu jest brak kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami, który wynika przede wszystkim z wysokich wymagań pracodawców, ograniczonej liczby specjalistów na rynku lokalnym ? zarówno inżynierów, jak i pracowników z wykształceniem zawodowym a także braku mobilności kandydatów. Doświadczenie w branży jest czynnikiem istotnym. Zdecydowana większość badanych przedsiębiorców (88%) uznała, że kluczowe kompetencje są zdobywane przez pracowników w trakcie pracy a nie na etapie edukacji.

 

Pośród najtrudniejszych do obsadzenia, respondenci podawali przede wszystkim stanowiska związane z produkcją: inżynierowie (produkcji, procesu, jakości, konstruktorzy, automatycy), wykwalifikowani pracownicy produkcji (technicy utrzymania ruchu, ustawiacze wtryskarek, operatorzy pras, operatorzy maszyn skrawających, mechanicy, narzędziowcy) i wykwalifikowani pracownicy fizyczni (spawacze, szwaczki, elektrycy, lakiernicy).

 

? Plany rekrutacyjne wynikają również z trudności z pozyskaniem kandydatów do pracy na kluczowe dla działalności organizacji stanowiska ? komentuje wyniki badania Tomasz Walenczak. ? Wyzwaniem dla przedsiębiorców jest pozyskanie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, przede wszystkim na stanowiska inżynierów. Firmy, zmuszone do zwiększenia efektywności procesó w coraz częściej modyfikują linie produkcyjne a do realizacji tych projektów potrzebują wysokiej klasy specjalistów, głównie inżynierów ? dodaje Walenczak.

 

Czynnik płacowy odgrywa istotną rolę w branży Automotive. Prawie dziewięciu na dziesięciu badanych pracodawców (88%) zwiększyło wynagrodzenia w 2012 r. Jeśli chodzi o plany przedsiębiorców w na 2013 r., zdecydowana większość respondentów (73%) zadeklarowała, że w ich firmie nastąpi wzrost pensji pracowników. Formą poprawy warunków zatrudnienia są również dodatkowe benefity, które oferuje większość badanych firm (76%). Przedsiębiorstwa stosują różne formy dodatków pozapłacowych. Najpopularniejsze to szkolenia (88%) a także różne programy motywacyjne (44%).

 

Z przeprowadzonego przez ManpowerGroup badania ?Trendy HR w sektorze Automotive?, wyłania się obraz branży o stabilnej pozycji na rynku, która zmaga się jednak z wyzwaniami współczesnego świata pracy. Innowacyjne podejście do kwestii związanych z polityką personalną i zrozumienie, że to ludzie są kapitałem współczesnych firm wydają się być najlepszą strategią w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie pracy.

 

Źródło: Trendy HR, QBusiness.pl

Avatar photo

Napisane przez Wojciech Krzemiński

Jestem dziennikarzem motoryzacyjnym i przedsiębiorcą. Od 2012 roku prowadzę NaMasce.pl. Tworzę dla Was materiały o tematyce samochodowej i motocyklowej, ale też zaglądam do światów technologii, fotografii i biznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Audi A3 Sportback 2,0 TDI Ambiente – Sportback znaczy więcej

Honda zwiększyła sprzedaż