w

GDDKiA: Przygotowania do zimy trwają

Odśnieżone, przejezdne drogi są jednym z podstawowych czynników zapewniających kierowcom bezpieczeństwo w okresie zimowym. Służba drogowa GDDKiA pracuje 24 godziny na dobę by zapewnić kierowcom jak najbezpieczniejsze drogi.

Kierowco – chcesz przejechać – przepuść

Zadaniem kierowców obsługujących sprzęt do zimowego utrzymania dróg jest zapewnienie przejezdności. Sprzęty są szerokie – niektóre zajmują cały pas drogi, poruszają się wolno – z prędkości ok. 40 km/h. Za sobą pozostawiają jednak odśnieżoną drogę, bezpieczniejszą i gwarantującą płynniejszy ruch – warto je przepuścić. Mimo, że służby drogowe posługują się żółtymi światłami sygnalizacyjnymi, a nie jak policja czy służba zdrowia – niebieskimi, pełnią rolę zbliżoną do tej przypisanej służbom porządkowym i ratowniczym.

W sytuacjach kiedy służby drogowe nie mogą dotrzeć na miejsce docelowe, gdzie powinny udrażniać ruch są zmuszone prosić o wsparcie inne służby takie jak policja czy ITD. Często w takich przypadkach funkcjonariusze ITD czasowo wstrzymują ruch lub zapewniają konwój dla ciężkiego sprzętu zimowego, pozwalając odśnieżyć drogi dla zapewnienia bezpieczeństwa kierowcą. W tym samym czasie powyższe służby mogłyby inaczej służyć społeczeństwu, zamiast pomagać w udrażnianiu przejazdu służbom drogowym.

Utrudnianie im pracy poprzez np. nieprzepuszczanie na drodze, zajeżdżanie drogi czy spychanie do rowów stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pracowników służb oraz innych użytkowników dróg. Znane są również zdarzenia, których zarówno sprawcami jak i ofiarami byli kierowcy chcący przejechać między płużącym pojazdami.

Wzajemne wsparcie ITD i GDDKiA

W starciu z zimą, oprócz właściwie przygotowanej infrastruktury ważny jest również odpowiedni stan techniczny samochodów. Tu służby drogowe odpowiedzialne za utrzymanie dróg krajowych dają dobry przykład. W ramach przygotowania do zimy GDDKiA nie tylko kupuje sól ale i prosi Inspekcje Transportu Drogowego o skontrolowane naszych pojazdów do zimowego utrzymania, by mieć pewność, że w zakresie przygotowania GDDKiA do zimy nie pozostało już nic do zrobienia.

Wielka skala zimowych działań GDDKiA

Ogółem nad sytuacją na drogach tej zimy będzie czuwać ok. 2 300 pługów, ok. 150 pługów wirnikowych, ok. 1 300 solarek, 96 piaskarek i 95 unimogów. Wzdłuż dróg krajowych ustawimy 1 430 km zasłon przeciwśnieżnych. Dysponujemy ok. 250 magazynami soli o łącznej pojemności 324 tys. ton soli drogowej. Na działania związane z zimowym utrzymaniem planujemy wydać w nadchodzącym sezonie 500 mln zł.

Liczby te obrazują skalę przedsięwzięcia, jakim jest zimowe utrzymanie dróg krajowych. Przygotowania do zimy siłą rzeczy muszą zatem rozpoczynać się już wtedy, gdy temperatury sięgają 30 stopni C, a większość z nas jest na letnich urlopach. Wtedy drogi krajowe oceniane są pod kątem technicznym – sprawdzany jest stan nawierzchni, poboczy i urządzeń odwadniających. W razie konieczności zleca się prace o charakterze utrzymaniowym np. remonty cząstkowe, a także udrożnienie rowów i ścieków przykrawężnikowych, które odpowiadają za sprawne odprowadzanie wody z powierzchni jezdni. Dokonuje się przeglądu zadrzewienia usuwane są też osłabione lub martwe gałęzie i konary drzew, które pod naporem śniegu mogłyby zagrozić bezpieczeństwu podróżnych.

Przy drogach biegnących wzdłuż terenów niezalesionych montowane są drewniane płotki lub siatki z tworzyw sztucznych, które przeciwdziałają nawiewaniu śniegu na jezdnię. Na wybranych odcinkach rozstawiane są znaki informujące o lokalnie występującej śliskości oraz nakazujące jazdę w łańcuchach. Przed nadejściem pierwszego ataku zimy stan pełnej gotowości muszą osiągnąć obwody drogowe, w których zgromadzony jest sprzęt: pługi i pługi wirnikowe, równiarki, spycharki, ładowarki i solarki, a także gdzie składowane są materiały do usuwania śliskości zimowej (chlorki sodu, wapnia i magnezu, solanki oraz materiały zapewniające szorstkość). Obwody drogowe rozlokowane są na terytorium całego kraju, a ich pracą w czasie zimy zarządza szesnaście oddziałów GDDKiA. Większość pojazdów do zimowego utrzymania dróg krajowych wyposażona jest w system monitorowania pracy sprzętu, dzięki czemu widać, na którym odcinku drogi się znajdują, z jaką prędkością się poruszają, a nawet jaką czynność wykonują. Otrzymywane z całego kraju dane są na bieżąco przetwarzane w Punkcie Informacji Drogowej w Warszawie.

W trakcie zbliżającego się sezonu zimowego, drogi krajowe utrzymywane będą w trzech standardach:

I – około 4 400 km;
II – około 10 900 km;
III – około 2 600 km.

W ramach ?Utrzymaj standard? utrzymywanych jest 1 250 km dróg.

Przed wyruszeniem w trasę aktualne warunki przejazdu po drogach zarządzanych przez GDDKiA można sprawdzić w serwisie internetowym GDDKiA www.gddkia.gov.pl w zakładce „Serwis dla kierowców”.

Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych podawane są także pod całodobowym numerem infolinii drogowej GDDKIA 19 111.

Standardy zimowego utrzymania dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA

Standard I

– Jezdnie odśnieżone i odlodzone na całej szerokości (łącznie z utwardzonymi poboczami). Na jezdni nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu.
– Po ustaniu opadów dopuszczalne jest pozostanie luźnego śniegu na drodze do 4 godzin, a błota pośniegowego do 6 godz.
– Konieczność usunięcia gołoledzi, szronu i szadzi do 3 godzin.

Standard II

– Jezdnie odśnieżone i odlodzone na całej szerokości (łącznie z utwardzonymi poboczami).
– Po ustaniu opadów dopuszczalne jest pozostanie luźnego śniegu na drodze do 4 godzin, a błota pośniegowego do 6 godz.
– Konieczność usunięcia gołoledzi , szronu i szadzi do 3 godzin.
– Dopuszczalna do 6 godzin warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu.

Standard III

– Odśnieżone jezdnie na całej szerokości.
– Likwidacja śliskości na skrzyżowaniach, przejazdach kolejowych, przystankach autobusowych i odcinkach dróg o pochyleniu ponad 4%.
– Luźny i zajeżdżony śnieg oraz zaspy mogą występować do 6 godz.

Źródło: GDDKiA, QBusiness.pl

 

Avatar photo

Napisane przez Wojciech Krzemiński

Jestem dziennikarzem motoryzacyjnym i przedsiębiorcą. Od 2012 roku prowadzę NaMasce.pl. Tworzę dla Was materiały o tematyce samochodowej i motocyklowej, ale też zaglądam do światów technologii, fotografii i biznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znamy ceny nowej Corsy

Nowości od Apple ?iPad Air 2 i iPad mini 3