Jak wnioskować o odszkodowanie? | NaMasce

Jak wnioskować o odszkodowanie?

0

Jako osoba poszkodowana przez innego kierowcę w ruchu drogowym, masz prawo do ubiegania się o odszkodowanie z OC sprawcy. Dotyczy ono szkód materialnych, które powstały na Twoim pojeździe lub Twoim majątku, np. rowerze, telefonie czy komputerze. Powstaje jednak pytanie, jak wnioskować o odszkodowanie?

O odszkodowaniu warto myśleć już w momencie zdarzenia drogowego – stłuczki, kolizji czy wypadku. Pierwszym krokiem powinno być wezwanie policji, aby potwierdziła winę sprawcy i sporządziła pismo, które ją poświadcza. Na jego podstawie można następnie starać się o odszkodowanie, wysyłając zgłoszenie. Zgłoszenie powinno mieć formę dokumentu, w którym wskazuje się:

    • dane osobowe sprawcy,
    • numer polisy sprawcy,
    • dane osobowe poszkodowanego,
    • opis zdarzenia drogowego (data i miejsce, ewentualnie okoliczności i przebieg zdarzenia),
    • podstawę prawną (niewymagane, ale warto ją umieścić).

Czy wezwanie policji jest konieczne? Prawo tego nie wymaga, o ile nie ma rannych, a zdarzenie nie powoduje niebezpieczeństwa dla ruchu drogowego, ale dla własnego interesu warto to robić. Nawet jeśli sprawca przyzna się bowiem do winy na miejscu zdarzenia i podpisze stosowane oświadczenie, następnie może zmienić swoje zeznania i „odwołać” winę, co raczej nie przyjdzie mu na myśl, jeśli poszkodowany dysponuje oficjalnym potwierdzeniem sprawstwa w postaci notatki policyjnej. Więcej przydatnych porad na ten temat znajdziesz na stronie kalkulator OC Najtaniej u Agenta w dziale „porady”.

Bezpośrednio po kolizji, stłuczce czy wypadku dla własnego interesu powinno się wykonać dokładną dokumentację zdjęciową zdarzenia oraz uzyskać dane osobowe i numery kontaktowe do ewentualnych świadków. Oczywiście swoje dane muszą podać wszyscy uczestniczy zdarzenia, jest to wymagane przez prawo. Od sprawcy należy zaś uzyskać nie tylko dane osobowe, ale również numery jego polisy i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, do którego następnie składa się wniosek o odszkodowanie. Jeśli natomiast okaże się, że winowajca nie ma ważnego OC, pieniądze zostaną wypłacone z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a on otrzyma wysoką grzywnę (sprawdź kary za brak OC).

Większość towarzystw ułatwia sprawę poszkodowanym i udostępnia wzory wniosków gotowe do wypełnienia i odesłania. Warto się jednak zastanowić, czy korzystanie z takich formularzy jest opłacalne, skoro udostępniają je same firmy ubezpieczeniowe, które przecież nie są zainteresowane wypłatą możliwie wysokiego odszkodowania. Dlatego aby je uzyskać, z pewnością warto sięgnąć po pomoc prawnika albo kancelarii odszkodowawczej, szczególnie w przypadku dużych kwot.

Na jakiej podstawie towarzystwo określa wysokość odszkodowania? Robi się to w oparciu o dokumentację fotograficzną, oględziny szkód przez biegłego rzeczoznawcę lub wycenę dokonaną przez specjalistę z ASO właściwego dla danej marki auta. A co w sytuacji, jeżeli w trakcie naprawy wyjdą na jaw kolejne, niezidentyfikowane wcześniej szkody, które nie zostały uwzględnione przy pierwotnej wycenie? Wówczas należy ponownie się skontaktować z towarzystwem i ustalić kolejną wycenę.