Dziewięciu chętnych na przebudowę „ósemki” Paszków - Radziejowice | NaMasce

Dziewięciu chętnych na przebudowę „ósemki” Paszków – Radziejowice

0

Dziewięć firm i konsorcjów ubiega się o kontrakty na przebudowę 21,5 km fragmentu drogi krajowej nr 8 z Paszkowa do Radziejowic.

 

Na realizacje inwestycji zamawiający zamierza przeznaczyć ok. 802 mln zł. Inwestycja polegająca na rozbudowie drogi krajowej do parametrów trasy ekspresowej została podzielona na dwa zadania – Zadanie I – Radziejowice – Przeszkoda (9,9 km) i zadanie II – Przeszkoda – Paszków (11,6 km). Każdy z wykonawców zaproszonych do składania ofert mógł ubiegać się o realizację jednego zadania.

 

Na zaprojektowanie i przebudowę 9,9 km trasy z Radziejowic do Przeszkody zamawiający przeznaczył 343,9 mln zł. Złożonych zostało sześć ofert o wartości od 306,9 mln zł do 457,7 mln zł.

radziejowice_paszkow_2015_1

Realizacja kolejnego fragmentu trasy z Przeszkody do Paszkowa została oszacowana na ok. 457,9 mln zł. Wpłynęły trzy oferty o wartości od 436,6 mln zł do 446 mln zł. Wybierając najkorzystniejsza ofertę pod uwagę brana będzie ofertowana cena i okres udzielonej gwarancji.

 

Przebudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów trasy ekspresowej jest realizowana w systemie optymalizuj i buduj, co oznacza, że wykonawcy mogą zmienić gotowy projekt budowlany pod warunkiem, że będzie zgodny z programem funkcjonalno – użytkowym i decyzją środowiskową.

 

Umowę z wybranym wykonawcą planujemy podpisać w I połowie 2015 roku – po wyborze najkorzystniejszej oferty i zakończeniu kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to połowa 2016 roku, a zakończenia to grudzień roku 2018. Wówczas kierowcy będą mieli do dyspozycji trasę ekspresowa S8 z Warszawy do Radziejowic pod Mszczonowem, połączoną w węźle Opacz z warszawskim ringiem.

 

Kontrakt na przebudowę DK 8 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku od Radziejowic do Paszkowa przewiduje kontynuację projektowania i rozbudowę drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej czyli m.in. likwidację przejść dla pieszych w poziomie drogi, budowę skrzyżowań bezkolizyjnych czy ekranów akustycznych.

 

Droga będzie budowana po śladzie obecnie istniejącej trasy. Po zakończeniu prac kierowcom zostanie udostępniona droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach z możliwością poszerzenia jej do trzech pasów ruchu.

 

Zakres prac obejmuje również budowę czterech węzłów drogowych (w. Żabia Wola, w. Siestrzeń, w. Młochów, w. Nadarzyn), 21 obiektów inżynierskich oraz 4 Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii I oraz Obwodu Utrzymania Drogi w Nadarzynie.

 

Od początku roku w mazowieckim oddziale GDDKiA otwarte zostały oferty w siedmiu przetargach (budowa obwodnicy Góry Kalwarii, Obwodnicy Radomia, Południowej Obwodnicy Warszawy – zadania A,B i C oraz przebudowa trasy na odcinku Radziejowice – Paszków zadania I i II) . Na realizację wszystkich zadań zamawiający przeznaczył 6,3 mld zł. Najtańsze złożone oferty opiewają na łączną kwotą 4,3 mld zł, a najwyższe – na 6,7 mld zł.

 

Źródło: informacja prasowa, GDDKiA